Τηλεφωνία

MATRIX Eternity PE Side Clamp
7,29 €
VT Headset VT1200 Omni Mono, Goose-neck, RJ9
18,66 €
VT Headset VT1000-RJ09 Omni mono, goose-neck, RJ9
25,10 €
VT Headset Telephone T200, με Headset VT1000
44,98 €
MATRIX IP PBX Card Eternity PE DKP2+SLT6
223,29 €
MATRIX IP PBX Card Eternity NE GSM, for voice calls
241,19 €
MATRIX Digital Key Phone DSS16X4, Black
328,30 €
MATRIX IP PBX Card Eternity PE VMS16
676,49 €
MATRIX IP PBX Card Eternity PE GSM2
863,57 €