Ρομποτική

KEYESTUDIO joystick module KS0008, για Arduino
4,31 €
KEYESTUDIO 3W LED module KS0010, για Arduino
4,31 €
KEYESTUDIO active digital buzzer module KS0018
4,31 €
KEYESTUDIO digital push button KS0029, συμβατό με Arduino
4,31 €
KEYESTUDIO digital IR transmitter module KS0027, για Arduino
4,81 €
KEYESTUDIO single relay module KS0011, συμβατό με Arduino, 5V
5,55 €
KEYESTUDIO EASY plug 2812 2x2 RGB module KS0370
6,17 €
KEYESTUDIO LM35 linear temperature sensor KS0022, για Arduino
6,79 €
KEYESTUDIO 3-channel infrared line tracking sensor KS0453
7,29 €
KEYESTUDIO sensor shield V5 KS0004, συμβατό με Arduino
8,04 €
KEYESTUDIO IR receiver module kit KS0088, για Arduino
8,04 €
KEYESTUDIO L9110 fan module KS0168
8,04 €
KEYESTUDIO micro servo KS0194, για Arduino smart car robot
8,54 €
KEYESTUDIO stepper motor driver module και stepper motor KS0140, 5V
9,79 €
KEYESTUDIO ADXL345 3-Axis acceleration module KS0012, για Arduino
11,05 €
KEYESTUDIO HR-SR04 ultrasonic module KS0328, μπλε, 3τμχ
11,55 €
KEYESTUDIO MEGA Sensor Shield V1 KS0006, συμβατό με Arduino
12,18 €
KEYESTUDIO RFID module RC522, για Arduino
13,70 €
KEYESTUDIO Power+830-Hole Solderless breadboard KS0312, 65x Jumper Wires
13,70 €
Σελίδα 1 από 2